Waardebepaling en schattingen

Weten wat je woning, bedrijfspand of grond echt waard is? Als erkend schatter zorgen wij voor een onafhankelijke en objectieve waardebepaling, ook bij nalatenschappen.

Schattingen

Wil je weten wat je woning, bedrijfsgebouw of grond echt waard is? Dan is een landmeter-expert en erkend schatter de aangewezen persoon. Bij de schatting houden we rekening met heel wat criteria, zoals de ligging, oriëntatie, grootte van het gebouw en staat waarin het zich bevindt. Bovendien stoelt onze analyse op verschillende waardebepalingen: we schatten niet alleen de waarde van de onbebouwde grond en het gebouw, maar kijken ook naar de vrijwillige openbare verkoopwaarde, de venale waarde uit de hand, gedwongen openbare verkoopwaarde en huurwaarde.

 

Gerechtsexpertise

Onze landmeter-experten treden regelmatig op als gerechtsdeskundige in conflicten rond eigendomsrechten, huuraangelegenheden, erfdienstbaarheden en onteigeningen. In dat geval stelt de rechtbank ons aan als onafhankelijk expert om het betreffende dossier te onderzoeken en een advies te geven.

 

Vlabel

Als iemand van je naasten overlijdt, moet je als erfgenaam aangifte doen van de nalatenschap. Op die aangifte moet je ook de waarde van de eigendommen vermelden. In principe ben je vrij om die waarde volledig zelf te bepalen. Alleen moet je er rekening mee houden dat de Vlaamse Belastingdienst tot vijf jaar na de aangifte controleschattingen kan doen. Wil je eventuele bijkomende belasting en boetes vermijden, is het slim een onafhankelijk expert in te schakelen. Als erkend expert maken wij een bindende schatting conform het Vlabel-kwaliteitscharter. Je stuurt ze gewoon mee met je aangifte en kunt weer op beide oren slapen.

 

Plaatsbeschrijvingen

Door duidelijke afspraken te maken, vermijd je lange discussies achteraf. Dat geldt zeker als je gaat bouwen of een woning huurt of verhuurt. In het eerste geval legt een plaatsbeschrijving de feitelijke staat van de omliggende gebouwen voor de werken volledig en rechtsgeldig vast op papier. Beschik je over een ABR-verzekeringspolis, dan is zo’n verslag in bepaalde gevallen zelfs verplicht. In het geval van een huurcontract wordt de toestand van het huurpand geïnventariseerd, inclusief beschrijvingen en foto’s. Na de beëindiging van het huurcontract of de uitvoering van de bouwwerken wordt de eindtoestand geëvalueerd.

Heb je een vraag of wil je meer weten over onze werking? We staan altijd voor je klaar. Aarzel niet en neem contact op.

Vesten 47
9120 Beveren

Tel 03 775 41 88

guy@vastgoed-smet.be