Opmetingen en Verdelingen van percelen

Een grond kopen of verkopen? Een discussie over grenslijnen? Onze landmeter-experten doen de nodige opmetingen en onderzoeken, zodat jij over de correcte juridische gegevens beschikt.

Grensonderzoek

Wil je weten waar de grens van je perceel ligt? Of is er onenigheid over de scheidingslijn? Dan brengt een grensonderzoek door een landmeter-expert de nodige duidelijkheid. Ons onderzoek is daarbij gebaseerd op verschillende infobronnen zoals notariële aktes en vonnissen, de Atlas der Buurtwegen, de Atlas der Waterlopen, het rooilijnplan en de kadastrale gegevens. Meestal gebeurt er op voorhand ook een perceelmeting, waarna we alle bevindingen bundelen in een opmetingsplan.

 

Pv van opmeting en afpaling

Een proces-verbaal van opmeting is een opmetingsplan, dat de juridische perceelsgrenzen vastlegt na een perceelmeting en grensonderzoek. Je kan het om verschillende redenen aanvragen. Bijvoorbeeld als je een eigendom wil verkopen, gaat bouwen of een terrein wil opsplitsen en verkavelen. In dat laatste geval is er bovendien prekadastratie nodig: de officiële toekenning van een uniek kadastraal nummer aan de nieuwe percelen. Uiteraard regelen wij ook dat graag voor jou. Daarnaast verzorgen we de afpaling, zodat de perceelsgrenzen ook effectief gematerialiseerd worden.

 

Afpaling

Wil je de exacte scheidingslijn kennen tussen twee aangelegen percelen? Dan doe je best een beroep op een van onze landmeter-experten. Zij bepalen de correcte juridische grens aan de hand van een perceelmeting en grensonderzoek, en materialiseren ze vervolgens door een afpaling. Houd er rekening mee dat zowel jij als je buur voor akkoord moeten tekenen. Daarnaast gebeurt het dat wij regelmatig aangesteld worden door de vrederechter om een gerechtelijke afpaling uit te voeren in het kader van een procedure.

 

Perceelmeting bestaande toestand

Een perceelmeting is wat de naam zegt: we meten de bestaande toestand van je terrein op. Vaak gebeurt dat in functie van kap- of sloopvergunningen. Of als je architect of tuinarchitect meer info nodig heeft om een ontwerp te kunnen maken. Afhankelijk van de opdracht worden verschillende elementen in acht genomen. Denk aan de topografie en hoogte van het terrein, gebouwen, grachten, afsluitingen, beplanting, enzovoort. Houd wel in het achterhoofd dat een perceelmeting geen uitspraak doet over de juridische begrenzing van je perceel. Daarvoor is er een grensonderzoek nodig.

 

Meting voor kadastrale splitsing of mutatie

Elk perceel in België heeft een uniek kadastraal nummer. Wil je een terrein opdelen en verkavelen? Of laat je iemand bouwen op jouw grond? Dan is er een nieuwe nummering nodig, in de vorm van prekadastratie. Wij treffen alle regelingen zodat jouw verkavelde grond een officieel nieuw nummer toegewezen krijgt.

 

Plan basisakte en bepaling quotiteiten

Als je een appartement in een appartementsblok koopt, stap je in een gedwongen mede-eigendom. Dat betekent dat je moet voldoen aan bepaalde criteria voor de lastenverdeling. Om daarover duidelijkheid te scheppen is een gemotiveerd verslag nodig. Een landmeter-expert is de aangewezen persoon om het op te maken. Wij maken een plan basisakte op, bepalen de quotiteiten, regelen de prekadastratie en bundelen alles in een gedetailleerd verslag, zodat jij zonder zorgen verder kunt.

Heb je een vraag of wil je meer weten over onze werking? We staan altijd voor je klaar. Aarzel niet en neem contact op.

Vesten 47
9120 Beveren

Tel 03 775 41 88

guy@vastgoed-smet.be