Algemene topografie

Van as-built- en profielmetingen tot inzicht in doorsneden en gabariten bij verbouwingen. Aan de hand van diverse topografische opmetingen zorgen wij ervoor dat je bouwproject vlotter verloopt.

As-built-metingen

Weinig bouwprojecten worden exact uitgevoerd volgens het ontwerp. Na de beëindiging van de werken kan een as-built-meting daarom nuttig zijn: een correcte opmeting van de nieuwe situatie, zodat je perfect weet met welke wijzigingen je rekening moet houden.

 

Doorsneden en gabariten

Als je gaat verbouwen, is een goed inzicht in het bestaande pand belangrijk. Naast een grondplan is het handig te beschikken over gevelzichten, doorsnedes en gabariten. Een doorsnede zorgt ervoor dat je een helder beeld hebt van de volledige structuur van de woning. Een gabarit biedt dan weer meer duidelijkheid over de kroonlijst- en nokhoogtes, ook in verhouding tot de aanpalende woningen.

 

Profielmetingen (dwars- en lengteprofielen)

Wil je meer inzicht in de hoogteverschillen van je terrein? Dan is een profielmeting de perfecte oplossing. Daarbij kan je dwars- en lengteprofielen combineren, zodat je nog meer duidelijkheid krijgt over de situatie. Aan de hand van onze plannen kan je architect of een studiebureau gemakkelijk een nieuw plan uitwerken.

 

Waterlopen

Betrouwbaar kaartmateriaal is essentieel voor een goed beheer van onze waterlopen. Wij brengen de bestaande toestand in kaart, zodat overheden en studiebureaus een duidelijk beeld hebben en gepaste actie kunnen ondernemen bij bijvoorbeeld baggerwerken of de afbakening van overstromingsgebieden. Dat gaat van topografische opmetingen en het uittekenen van lengte- en dwarsprofielen van waterlopen tot de opmeting van hoogteprofielen, opmaak van een hoogtemodel en van machtigingen bij werken aan een waterloop.

 

Rooilijn- en onteigeningsplannen

De rooilijn bepaalt de grens tussen het openbaar domein en de aanliggende private gronden. Bij de aanleg van wegen of de realisatie van een ruimtelijk uitvoeringsplan vormt ze een belangrijk aanknopingspunt. Als landmeter-expert meten wij de bestaande situatie op, voeren we besprekingen met de gemeente of stad en maken we het effectieve plan op. Dat doen we ook in het geval van een onteigeningsplan. Alleen gebeurt dat enkel met het oog op veranderingen in het algemeen belang.

Heb je een vraag of wil je meer weten over onze werking? We staan altijd voor je klaar. Aarzel niet en neem contact op.

Vesten 47
9120 Beveren

Tel 03 775 41 88

guy@vastgoed-smet.be